turklehceleri.org

tèzik

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

tèzik

[kişi] işten kaçan kimse· I, 387 bkz>tezgek


Son arananlar: