turklehceleri.org

subyekt

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

subyekt

is. [lat. subjectum]
1. fəls. Xarici aləmi (obyekti) dərk edən və öz əməli fəaliyyətində, işində ona təsir edən şəxs. // Şəxs, şəxsiyyət, adam. O subyekt kimdir? Bu subyekt mənə tanış gəlir.
2. hüq. Müəyyən hüquq və vəzifələri olan şəxs və ya təşkilat, hüquq subyekti. Cinayət subyekti (cinayət işləmiş və buna görə də cinayət məsuliyyəti daşıya bilən şəxs).
3. Məntiqdə: haqqında bəhs olunan şey, haqqında mühakimə yürüdülən şey. Mühakimə subyekti.
4. qram. Mübtəda.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

subyekt

r. şahis


Son arananlar: