turklehceleri.org

stol

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

stol

[rus.]
1. Miz, masa. Uzunsov stol. Girdə stol. Yazı stolu. Cərrahiyyə stolu. – Zirzəminin ortasında palıd taxtasından iri bir stol qoyulmuşdu. S.Rəhman. Stolların üstünə yığılmış qəzet, jurnallar rütubətdən saralmışdı. İ.Əfəndiyev.
2. məc. dan. Süfrə. Stol açmaq. Yaxşı stol düzəltmək. – [Səkinə Rüstəmə:] Özün deyirsən ki, stol açacağam, qoyun kəsdirəcəyəm, düyü islatdıracağam. M.İbrahimov.
3. Xüsusi bir işlə məşğul olan idarə və ya onun bir şöbəsi. Adres stolu. Qeydiyyat stolu. Tapıntılar stolu.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

stol

masa, sandalye

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

stol /spˈɛl/

1. (kıs.) short. take off and landing (hav.) (kıs.)a mesafede havalanabilen veya iniş yapabilen (uçak)

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

stol

(Russian) table.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

stol

[ysto:l], at. Aýaklarynyň üstünde durýan giňden tekiz tagta görnüşli mebel. Dörtburç stol. Tegelek stol. Nahar stoly. Ýazuw stoly. Iş stoly. Stoluň başyna geçmek. Stoluň başyndan turmak. Otaga giren ýeriňde üsti ak örtgi ýapylan stol dur (A. Gowşudow). Ýigit dolanyp öýe girdi-de, stoluň başynda ornaşykly oturdy (B. Soltannyýazow). Onuň gözüne ak mata bilen örtülgi tegelek stoluň üstünde duran owadan güldandaky bir desse çemen seçelenip göründi (N. Pomma).


Son arananlar: