turklehceleri.org

srağagün

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

srağagün

zərf Deyilən gündən iki gün qabaq, dünəndən qabaqkı gün. Heç kəs [Rəhilənin] sözlərini eşitməsin deyə pıçıldadı: – Zəfər dayını srağagün tutublar.. M.Hüseyn. Hər şeyi o qədər aydın görüb, hiss edirəm ki, elə bil bunlar hamısı dünən, srağagün baş verib. İ.Əfəndiyev.


Son arananlar: