turklehceleri.org

solmak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

solmak

ф. сулу, тоныклану, агару

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

solmak

Türkiye Türkçesi: solmak
Azerbaycan Türkçesi: solmag
Başkurt Türkçesi: huliv şiŋiv
Kazak Türkçesi: soluv
Kırgız Türkçesi: sōlū
Özbek Türkçesi: solmàk
Tatar Türkçesi: sulu şiŋü
Türkmen Türkçesi: solmak
Uygur Türkçesi: solmak solaşmak
Rusça: v'anut'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

solmak

[solmok], işl. 1. Reňki gitmek, reňki öçmek. Şol matanyň solýandygyny ýa-da solmaýandygyny barlap görmek gerek. 2. Terligi gaçmak, süllermek, gurap gitmek (ösümlik, gök- önüm hakynda). Ýaş agaçlaryň ýapraklary heniz solman, ýaşyl öwüsýärdi (B. Kerbabaýew). 3. göç.m. Reňki öçmek, reňki saralmak, gaýgyly görünmek, horlanmak. Her kim garyp, karzdar bolsa, Dert çekip, solana meňzär (Zynhary).
 ‣ Ýüzi solmak ser. Ýüz. Kakasy ýaramaly bäri onuň ýüzi solaýypdyr.


Son arananlar: