turklehceleri.org

sogun

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

sogun

sogan. I, 409 bkz> sogan


Son arananlar: