turklehceleri.org

siyasi

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

siyasi

с. сәяси

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

siyasi

sif. [ər.]
1. Siyasətlə bağlı, siyasətə aid olan, siyasəti həyata keçirməklə bağlı olan. Kütlələrin siyasi aktivliyi. Siyasi fəaliyyət. Siyasi sayıqlıq. Siyasi görüş dairəsi. – Dilbər nahar fasilələrində kolxozçulara qəzet oxuyur, ictimai və siyasi mövzularda söhbətlər edirdi. Ə.Sadıq.
2. Dövləti-hüquqi. Siyasi quruluş. Siyasi rejim. Siyasi sistem.
3. İnqilabi hərəkatda iştirakına görə həbs (sürgün) edilmiş. Siyasi dustaq.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

siyasi

siyasal, siyasi


Son arananlar: