turklehceleri.org

siyah

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

siyah

[Köken: Farsça] Kara

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

siyah

1. с. кара (төс); siyah biber кара борыч; siyahtan giyinmiş adam карадан киенгән кеше. 2. и. арго. әфьюн □ siyah leylek зоол. кара ләкләк; siyah şarap кызыл шәраб ◊ siyahlar сөйл. негрлар; siyah altın кара алтын (ташкүмер тур.)

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

siyah

Türkiye Türkçesi: siyah
Azerbaycan Türkçesi: gara siyah
Başkurt Türkçesi: kara
Kazak Türkçesi: kara
Kırgız Türkçesi: kara
Özbek Türkçesi: kàrä
Tatar Türkçesi: kara
Türkmen Türkçesi: gara
Uygur Türkçesi: kara
Rusça: çörnıy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

siyah

[fars.] klas. Qara. Səf-səf duran siyah kirpiklərindir; Yoxsa ki gözümə millər görünür? M.P.Vaqif.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

siyah

siyah


Son arananlar: