turklehceleri.org

sindirim

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

sindirim

Türkiye Türkçesi: sindirim
Azerbaycan Türkçesi: häzm
Başkurt Türkçesi: üⱬläştiriv hiŋdiriv
Kazak Türkçesi: siŋirüv
Kırgız Türkçesi: siŋirim
Özbek Türkçesi: häzm singdiriş
Tatar Türkçesi: siŋdirü üzläştirü
Türkmen Türkçesi: ḯymit siŋdiriş
Uygur Türkçesi: sindürüş häzim
Rusça: pişçevareniye


Son arananlar: