turklehceleri.org

siňmek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

siňmek

işl. 1. Iýilýän iýmit aşgazan arkaly özleşmek. Iýeniň-içeniň siňmez janyňa, Perwaýsyz gararsyň hany-manyňa (A. Kekilow). 2. Bir zadyň içine sorulyp geçmek (suwuklyk hakynda). Oňa bir suw ýygnandy welin, güýze çenli siňip ýetişmedi (“Edebiýat we sungat”). 3. Bir ýa-da köp zadyň içine girip, aralaşyp gitmek, garyşyp gitmek. Uçar bulutlaryň arasyna siňip gitdi. 4. göç.m. Sarp edilmek, harçlanmak. Bar gazananym şu oturan jaýymyza siňdi.


Son arananlar: