turklehceleri.org

siñirlemek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

siñirlemek

sinir sarmak·III, 409


Son arananlar: