turklehceleri.org

serpantin

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

serpantin

[fr. serpent – ilan] Bal, maskarad və karnavallarda oynayanların başına, üstünə tökülən rəngbərəng, uzun kağız lentlər.


Son arananlar: