turklehceleri.org

sayağı

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

sayağı

qoş. Sözə qoşularaq, onun ifadə etdiyi şeyə oxşarlığı bildirir: ...kimi, ...tək, ...bənzər, ...oxşar. İlan sayağı qıvrılıb. Yarpaq sayağı bükülmək. Canan sayağı geyinmək.


Son arananlar: