turklehceleri.org

saksağan

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

saksağan

и. зоол. саескан

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

saksağan

Türkiye Türkçesi: saksağan
Azerbaycan Türkçesi: sağsağan
Başkurt Türkçesi: hayıskan
Kazak Türkçesi: savıskan
Kırgız Türkçesi: sağızğan
Özbek Türkçesi: zäğızgàn häkkä
Tatar Türkçesi: sayıskan
Türkmen Türkçesi: ãlahekek
Uygur Türkçesi: seğızğan
Rusça: soroka

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

saksağan

örpermiş, karışmış (tüy v. s. hakk.)


Son arananlar: