turklehceleri.org

səmərə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

səmərə

is. [ər.]
1. Fayda, mənfəət, xeyir. Əməyin səmərəsi. – [Odabaşı:] Neçə gün ciddi axtarış getdisə də, bir səmərə hasil olmadı. Ə.Haqverdiyev. [Kərimxan Azadidə] öz zəhmətinin səmərəsini görən bir yaradıcı sevinci vardı. M.İbrahimov.
2. Hər hansı işdən doğan yaxşı və ya pis nəticə. [Qurbanəli:] İndi, budur, səmərəsini öz gözünüz ilə görürsünüz. H.Nəzərli. Əgər indi toxumlar yer üzərində qalsa, onlar tuluqlayıb donacaq, heç bir səmərəsi olmayacaq və fayda verməyəcəkdi. S.Rəhimov.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

səmərə

fayda, mənfəət, xeyir, qazanc, bəhrə, məhsul
{fayda, menfaat, hayır, kazanç, kâr, verim}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

səmərə

avantaj


Son arananlar: