turklehceleri.org

sık

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

sık

[Köken: Yerel] Yığı, Yış

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

sık

с. еш; куе, тыгыз, нык; тар, кысынкы; sık çalılıklar куе куаклык; sık kumaş тыгыз тукыма; sık orman куе урман; sık saç куе чәч; sık sık бик еш, тыгыз, якын; bir yere sık gitmek берәр җиргә еш бару

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

sık

Türkiye Türkçesi: sık
Azerbaycan Türkçesi: sıⱨ
Başkurt Türkçesi: yış kuyı
Kazak Türkçesi: jiyi
Kırgız Türkçesi: köp cış
Özbek Türkçesi: ziç ḳalin
Tatar Türkçesi: yış kuyı
Türkmen Türkçesi: sık yığı yığcam
Uygur Türkçesi: pat-pat ziç
Rusça: çastıy

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

sık-

sıkmak; kir sık-: çamaşırı sıkmak; bit sık-: bitleri ezmek.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

sık

az,III, 130


Son arananlar: