turklehceleri.org

süvari

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

süvari

[Köken: Farsça] Atlı

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

süvari

Türkiye Türkçesi: süvari
Azerbaycan Türkçesi: süvãri
Başkurt Türkçesi: hıbaylı atlı
Kazak Türkçesi: salt attı
Kırgız Türkçesi: atçan
Özbek Türkçesi: àtlık suvàri
Tatar Türkçesi: atlı caydak
Türkmen Türkçesi: atlı
Uygur Türkçesi: atlık
Rusça: vsadnik

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

süvari

sif. [fars.] Ata minmiş, atlı. // İs. mənasında. Atlı əsgər. [Qartal:] Mən öz odlu qılıncımla yüzə qədər süvarini biçib tökmüşəm.. M.Hüseyn. Qızıl süvarilər isə qəti hücum gözləyirdilər. H.Nəzərli. Süvarilər Tülkü təpəsindəki camaata çatarkən ikinci zurnaçılar dəstəsi fəaliyyətə başladı. P.Makulu.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

süvari

süvari


Son arananlar: