turklehceleri.org

sürtmek

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

sürtmek

ф. 1) нык ышку; 2) эштеренү ◊ el sürtmek кысылу (берәр эшкә, сүзгә һ. б.); taban sürtmek күп йөрү

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

sürtmek

Türkiye Türkçesi: sürtmek
Azerbaycan Türkçesi: sürtmäk
Başkurt Türkçesi: nık itip ışkıv ıvıv
Kazak Türkçesi: ıskıdav uvkalav
Kırgız Türkçesi: sürtṻ
Özbek Türkçesi: sürtmàk işkalämàk
Tatar Türkçesi: nık itip ışku uu
Türkmen Türkçesi: sürtmek
Uygur Türkçesi: sürtmäk
Rusça: sil'no teret'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

sürtmek

[sürtmök], işl. 1. Bir zady ikinji bir zada süýkemek, süýkäp çalmak. Ol şol tapan gara köpügini gözüne sürtüpdir weli, gözi gutulypdyr, endamyna sürtüpdir weli, endamy hem goturlykdan saplanypdyr (“Türkmen halk ertekileri”). 2. Süýkäp ýakmak (otluçöp, çakmak we ş.m. hakynda). Otluçöp sürtmek. Ol çakmak daşyny sürtüp ýakdy. 3. Öz gazananyňy özüňe harç etmek. Gazanjyňy ýeke özüňe sürtmek dogrumyka?

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

sürtmek

Silmek, kurulamak. Yüzni sürtmeq – Yüzü kurulamak. Köz yéshini sürtmek – Gözyaşını silmek.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

sürtmek

sürmek, sıvamak, bulaştırmak; silmek, gidermek, kurulamak. Üy ~: ev sıvamak, carağa balham ~: yaraya merhem sürmek, könçegime boyavnu sürtdün: pantolonuma boyayı buluştırdın, betine boyav ~: yüzüne boya sürmek; cancavluk bıla bet ~: havlu ile yüz silmek, cazıvnu ~: yazıyı silmek, közleriñi hımilin sürt: gözlerinin çapağını sil, üsümü bukusun sürteme: üstümün tozunu siliyorum, sabiyni cuvundurup üsün sürtdüm: çocuğu yıkayarak üstünü kuruladım.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

sürtmek

sürtmek; sürmek,III, 426, 427


Son arananlar: