turklehceleri.org

sövq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

sövq

is. [ər.]: sövq etmək – 1) gətirmək, qabağına qatıb sürmək, aparmaq, irəli gətirmək; 2) təhrik etmək, səbəb olub bir nəticəyə aparıb çıxarmaq, çəkib aparmaq, cəlb etmək, məcbur etmək, vadar etmək. Nəbini kəskin mübarizəyə, qaçaqlığa sövq edən torpaq məsələsi olmuşdur. “Qaçaq Nəbi”. Fikrimi vermərəm əbəs siz kimi nadanlara; Sövq edəsiz oğlumu bir para hədyanlara. M.Ə.Sabir.


Son arananlar: