turklehceleri.org

return

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

return /ɹɪkˈʌvə/

1. dönüş, geri dönüş, geri geliş, geri gidiş, avdet
2. geri getirme
3. geri gönderme, iade
4. eski haline dönüş
5. tekrar tutma, nüksetme
6. tekrar olma
7. kâr, kazanç, hasılât, faiz
8. resmi rapor
9. (çoğ.) istatistik cetveli. return address gönderenin adresi. return game, return match revanş maçı. return ticket (İng.) gidiş dönüş bileti
10. (A.B.D.) dönüş bileti. by return mail, (İng.) by return of post ilk posta ile (cevap), hemen, akabinde. in return for karşılık olarak.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

return /ɹɪkˈɔːs/

1. geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek, avdet etmek
2. eski sahibine dönmek
3. yanıtlamak, cevap vermek
4. mukabele etmek
5. geri getirmek
6. geri göndermek, iade etmek
7. ödemek
8. (kar) sağlamak, getirmek
9. (tenis) iade etmek (topu)
10. resmen ilan etmek veya bildirmek. return thanks teşekkürlerini bildirmek
11. şükretmek. return to dust ölmek, toprak olmak. returnable iade edilebilir
12. depozitli şey (şişe)

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

return

kayıtmak
dönmek
geri gelmek
geri vermek
geri götürmek
kaytarmak
iade etmek
geri çevirmek
geri göndermek
yanıt vermek
karşılık vermek
seçmek
(huk.) karar vermek
(kâr/kazanç) getirmek
sağlamak
açıklamak
beyan etmek
resmen bildirmek
(mal) ilk sahibine dönmek
dönüş
geri geliş
dönüp gelme
geri verme
geri götürme
geri gönderme
geri çevirme
iade
yanıt
karşılık
yeniden olma
tekrarlama
tekerrür
resmi rapor
beyanname
kâr
kazanç
gidiş-dönüş bileti
(ç.) kazanç
gelir
hasılat
(bilet) gidiş-dönüş


Son arananlar: