turklehceleri.org

radio

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

radio

[lat. radio – şüalandırıram]
1. Elektrik enerjisinin rabitə, radioverilişi, televiziya, radioteleqrafiya, radiolokasiya və s. məqsədlə məftilsiz olaraq elektromaqnit dalğaları şəklində uzaq və yaxın məsafələrə verilməsi və qəbulu.
2. Bu dalğalar vasitəsilə verilən siqnallar, səslər, radio və televiziya verilişi proqramları və s. Radioya qulaq asmaq.
3. Radioqram. Moskvadan indicə radio alınmışdır. Paroxoddan hava haqqında radio alındı.
4. dan. Radiostudiya. Radioda işləmək.
5. dan. Radioqəbuledici, reproduktor. Yeni markalı radio. radio... [lat. radiare – şüalanmaq, şüa buraxmaq, radius – şüa] Mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi olub aşağıdakı mənalarda işlənir: 1) radioya aid olan, radio ilə bağlı olan; məs.: radioklub, radioteleqram; 2) radiuma, radioaktivliyə, radiasiyaya aid olan; məs.: radioelement, radioizotoplar və s.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

radio

radyo, telsiz

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

radio /pˌʌblɪkˈeɪʃən/

1. radyo telsiz telgraf veya telefon
2. telsiz telgraf veya telefonla gelen haber
3. radyo alıcı veya vericisi
4. radyo ile yayımlamak
5. telsiz telgrafla haberleşmek
6. radyoya veya telsiz telgrafa ait
7. radyoda kullanılan. radio astronomy radyo astro nomi. radio beacon (radyo) işaret vericisi. radio compass yön belirten radyo alıcısı. radio fix (uçak, gemi) radyo sinyalleri ile saptanan yer. radio frequency radyo frekansı, yüksek frekans. radio pill (tıb.) vücuda yerleştirilen minyatur radyo vericisi. radio spectrum radyo tayfı. radio star kuvvetli radyo sinyalleri veren yıldız. radio station radyo istasyonu. radio telescope (astr.) radyo teleskopu. radio transmitter radyo vericisi. radio tube radyo lambası. radio wave radyo dalgası.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

radio /pˈʌblɪsˌɪst/

1. (önek) radyo veya radyum kuvvetiyle yayılan.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

radio

radyo
ünalgı
telsiz
telsiz alısün ya da telgraf
telsizle (haber) göndermek

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

radio-

(önek) radyo

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

radio

(Russian) radio.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

radio

r. radyo; radio stansiya: radyo merkezi; radio tüyünü: radyo düğümü, kavuşağı; radio utkuruu: radyo neşriyatı.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

radio

[yra:dyýo / yra:dyýa], at. 1. Elektromagnit tolkunlarynyň kömegi bilen sesleri we belgileri aradaşlyga bermek we kabul etmek usuly. 2. Şol usul bilen ses kabul edýän enjam.


Son arananlar: