turklehceleri.org

qutan

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qutan

(=qutanquşu) is. zool. Uzun və nazik boğazlı, gödək qıçlı, uzun dimdikli, ayaqları enli və pərdəli quş. Gərdəni ağ, boynu misali-qutan; Bir nəfəsə sərçəni yüz min tutan. S.Ə.Şirvani.


Son arananlar: