turklehceleri.org

qulan

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qulan

bax. qulun. [İskəndər xan:] Görəsən genə nə olubdur ki, kişi qulan kimi bağırır.. N.Vəzirov. Otlayıb doymuş bir qulan başını dik tutaraq, uzaqlara baxırdı.. İ.Əfəndiyev.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

qulan

I zool. Yaban eşeği.
II ağ. bk. qulun.


Son arananlar: