turklehceleri.org

qula

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qula

is. məh. Açıq-sarı rəngli at. Qula madyan.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

qula

Kula. Kula at – Kula at.


Son arananlar: