turklehceleri.org

qatır

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qatır

is. Eşşəklə madyanın cütləşməsindən törəyən yük heyvanı. Kənd təsərrüfat heyvanlarından at, öküz, qatır, dəvə və sairədən qoşqu qüvvəsi kimi istifadə olunur. – [Fərhad:] Əmi, bu yüklü qatırlar nədir qapıda dayanıblar? Ə.Haqverdiyev. ..Azuqə tədarük edib boz qatıra yüklədim, yola düşdüm. S.S.Axundov.


Son arananlar: