turklehceleri.org

qaradinməzcə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qaradinməzcə

zərf Susmuş halda, küsmüş kimi. [Süleyman:] Balam, nə olub ki, belə qaradinməzcə oturubsan, yoxsa dünyanın dərdi sənə qalıbdır? Ü.Hacıbəyov.


Son arananlar: