turklehceleri.org

qaldurmaq

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

qaldurmaq

Bırakmak. Héchnerse qaldurmay – Hiçbir şey bırakmadan. Emeldin qaldurmaq – Yürürlükten kaldırmak. Ishtin qaldurmaq – İşten alıkoymak. Köngül qaldurmaq – Gönül kırmak.


Son arananlar: