turklehceleri.org

qırmanc

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qırmanc

(=qırmac) is. Heyvanları sürərkən vurmaq üçün kirişdən, dəridən, ipdən və s.dən qayrılan uzun dəstəli qamçı; şallaq, tatarı. Salman kişi də arabanın boyunduruğuna oturdu, .. əlindəki uzun qırmancını havada bir neçə kərə şatlatdı. A.Şaiq. Faytonçu qırmancı havada yellədikdə atlar hərəkət etdi. M.İbrahimov. İndi Bağırın sağ əli olan Nüsrət əlində qırmanc qazılan anbarların yanında fırlanırdı. Ə.Məmmədxanlı.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

qırmanc

qamçı, şallaq, tatarı, dəyənək
{kamçı, şamar, vuruş, değnek}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

qırmanc

kırbaç


Son arananlar: