turklehceleri.org

qımıldanma

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qımıldanma

(=qımıldama) “Qımılda(n)maq”dan f.is.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

qımıldanma

tərpənmə, oynatma
{kımıldatma, oynatma}


Son arananlar: