turklehceleri.org

perizat

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

perizat

[peri:za:t], at. 1. Adamyň gözüne görünmeýän, görke, husna baý bolan periden doglan peri çagasy. Birazdan soň bolsa bir perizat köşkden gizlinlik bilen sallanyp düşýär (“Türkmen halk ertekileri”). Mejnun Leýli perizady Söýen dek söýmüşem seni (Magtymguly). 2. göç.m. Görmegeý, gözel, näzenin.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

perizat

f. 1. Perizat, peri çocuğu 2. mec. Güzel.


Son arananlar: