turklehceleri.org

peşin

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

peşin

[Köken: Farsça] Başta, Burda, Aldın

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

peşin

с. 1) башта, баштан, элек, аңарчы, беренче чиратта; peşin cevap әзер җавап; 2) алдан түләүле; саф акча түләп; peşin para алдан түләнгән акча

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

peşin

Türkiye Türkçesi: peşin
Azerbaycan Türkçesi: öncä
Başkurt Türkçesi: başta(n) tävⱬä
Kazak Türkçesi: basta(n) basında
Kırgız Türkçesi: murda
Özbek Türkçesi: àldin ävväl
Tatar Türkçesi: başta(n) tävdä
Türkmen Türkçesi: öŋḯnçǟ ilki başda
Uygur Türkçesi: avval ilgiri
Rusça: snaçala ran'şe

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

peşin

[fars.] bax. avans. [Mayor Dilaraya:] Bəli, xanım, Cavanşir bəyin yalnız peşin olaraq bizdən aldığı məbləğ mühacirətdə sizə ömrünüzün axırına qədər kifayət edər! Ə.Məmmədxanlı.


Son arananlar: