turklehceleri.org

paşmak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

paşmak

I, at. 1.Sygyr, goýun we ş.m. mallaryň syňrakly gaty dabany. 2. gepl.d. Köwüş. Pökgen ýatan paşmagy aýagyna sokup, daşary çykdy (A. Gowşudow).


PAŞMAK II, işl., gepl.d. Iş ugruna bolmak, başa barmak, amala aşmak. Biz ony goldasak, onuň işi paşar (“Edebiýat we sungat”).


Son arananlar: