turklehceleri.org

pürçek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

pürçek

insanın kâkülü, perçeml, atın perçemi. I, 476


Son arananlar: