turklehceleri.org

oramak

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

oramak

1. Dolamak, Sarmak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

oramak

[oromok] I, işl. 1. Ýüpi, simi we ş.m. bir zadyň daşyna aýlamak, saramak. Ol şol hemişeki ak donuny geýnip, biline hem uzyn ak guşagyny birnäçe sapar orapdyr (A. Gowşudow). 2. Bir zadyň daşyny gabamak, daşyna gabaw etmek, daşyna aýlaw etmek, egelenmek.


ORAMAK II, at,ýerli g. Gyňaç, başbogy. Birlän- ikilän ak oramakly aýallar käte adamlaryň arasynda göze ilip gidýärdiler (B. Seýtäkow).


Son arananlar: