turklehceleri.org

onluk

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

onluk

[o:nluk], at. 1. 10 belgini görkezýän sanyň ady. Olaryň gözündäki onluk, ýüzlük, bäş ýüzlük nomerleri seljerdi (B. Kerbabaýew). 2. On manatlyk kagyz ýa-da gyzyl metal pul. Ol jübüsinden bir onluk çykaryp berdi. 3. Oýnalýan on gülli kart. Kim bilýär bankçy oňa näme biýr, Onluk gelip düzelermi ýigrimbir (A. Kekilow). 4. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän, görkezýän san. Ol ýanyp duran onluk çyranyň ýagtysyna kitap okaýardy (A. Gowşudow).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

onluk

Onluk, ondalık. Onluk san – Onluk sayı. Onluk kesir – Ondalık kesir.


Son arananlar: