turklehceleri.org

olja

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

o'lja

prey,quarry; booty, spoils. ~ qil-/ol- to capture, to carry off.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

olja

[oljo], at. 1. Duşmandan üstün çykylanda ýa-da bir oba, ýurt talananda alynýan zatlar. 2. göç.m. Aňsatlyk bilen düşen zat, gazanç, ýeňil düşewünt. –Bu oljany bize hudaý berdi, Görogly – diýip, Köse zaňňar telpegini atyp-atyp ýere urýar (“Görogly”). Molla Kemine, sen-ä bir oljanyň üstünden barypsyň öýdýän (Keminäniň adyna aýdylýan şorta sözlerden).
 ‣Oljasy oňmak oňat düşewünt düşmek, bir zady ele salmak; işiň bitip, keýpiň kök bolmak. Onuň aýdym sesini eşidenler: – Sary körüň oljasy oňupdyr-ow! – diýşerdiler (A. Gowşudow).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

olja

Ganimet, istihsal, elde etme. Olja almaq – Ganimet almak.


Son arananlar: