turklehceleri.org

olasılık

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

olasılık

и. мөмкинлек, ихтималлык

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

olasılık

Türkiye Türkçesi: olasılık
Azerbaycan Türkçesi: ehtimal
Başkurt Türkçesi: iⱨtimallık
Kazak Türkçesi: ıktıymaldık
Kırgız Türkçesi: ıktımaldık
Özbek Türkçesi: ehtimàllik
Tatar Türkçesi: iⱨtimallık
Türkmen Türkçesi: ähtimãllık
Uygur Türkçesi: ihtimallik
Rusça: veroyatnost'


Son arananlar: