turklehceleri.org

ojak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ojak

[o:jok], at. 1. Palçykdan, kerpiçden, demirden ýasalan ýa-da ýerden gazylyp, içinde ot ýakylýan, çaý-nahar taýýarlamak üçin niýetlenen hojalyk enjamy. Ojagyň başynda çommalyp oturdy- da, elini oduň üstüne tutdy (B. Seýtäkow). 2. göç.m. Bir zadyň merkezi, dörän, ýüze çykan ýeri; bir zadyň ýaýran ýeri. Medeniýet ojagy. 3. gepl.d. Öý, öý-içeri, hojalyk. Bir armanym galdy, zürýat diýmedim, Ojagyn göç basan, kör Jygaly ogly (“Görogly”). Her bir maşgala ojagyna agzybirlik, arzuw edýäris.


Son arananlar: