turklehceleri.org

oğlaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

oğlaq

is. Körpə, südəmər keçi balası; çəpiş. Analarını əmməsinlər deyə quzuları, oğlaqları bir ağıla doldururdular. A.Şaiq.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

oğlaq

oğlak


Son arananlar: