turklehceleri.org

oñukmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

oñukmak

solmak, rengi atmak, hastalık ve benzerlerinden dolayı buruşmak, tazeliğlni ve parlaklığını kaybetmek· I, 175. 216;III, 394, 395 bkz> oñmak


Son arananlar: