turklehceleri.org

nur

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

nur

[Köken: Arapça] Işık, Yarık

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

nur

и. нур □ nur ol! хуплау, алкышлау сүзе; nur topu gibi матур, таза (бала)

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

nur

Türkiye Türkçesi: nur
Azerbaycan Türkçesi: nur
Başkurt Türkçesi: nur yaktı(lık)
Kazak Türkçesi: nur
Kırgız Türkçesi: nur carık
Özbek Türkçesi: nur
Tatar Türkçesi: nur yaktı(lık)
Türkmen Türkçesi: yağtılık nūr
Uygur Türkçesi: nur
Rusça: svet siyaniye

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

nur

is. [ər.]
1. Aydınlıq, işıq. Günəşin nuru ətrafı işıqlandırmışdır. – Yaz mövsümü endikcə səmadan yerə axşam; Gün nuru verir dağlara min rəngi-dilara. A.Səhhət. Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə; Cütçü sürür tarlada cüt şur ilə. M.Ə.Sabir. Göy üzü damardamar; Göydən yerə nur damar. (Bayatı). • Nur almaq – bax. nurlanmaq. Nur saçmaq (səpmək, tökmək) – işıq vermək, işıqlatmaq, ziya saçmaq, parlatmaq. Gecəki yağışdan çiçəklərin, yarpaqların uclarından sallanan damlalar .. parıl-parıl parıldayır, ətrafına incə telli nurlar saçırdı. A.Şaiq. Göyün altun saçlı qızı nur saçar; İnsanların tutqun könlünü açar. H.Cavid. Nura boyamaq (qərq etmək) – işıqlandırmaq, işıq saçmaq, parlatmaq, şəfəqləndirmək. Nura boyanmaq (qərq olmaq) – hər tərəf aydınlıq, işıq içərisində olmaq, şəfəq vermək, parlamaq. Çilçıraqlar üstə yanır ağ şamlar; Möhtəşəm sütunlar nura boyanır. S.Vurğun. Günəş çoxdan doğmuş, ətrafı nura qərq eləmişdi. Ə.Vəliyev.
2. məc. Maarif, aydınlıq, tərəqqi simvolu kimi işlənir. Elm bir nur, cəhl zülmətdir; Cəhl duzəxdir, elm cənnətdir. S.Ə.Şirvani. Bir gün eşitdim ki, “Nicat” az qalır yer üzünün cəmi müsəlmanlarının qara qəlblərinə maarif nuru ilə nicat versin. C.Məmmədquluzadə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

nur

aydınlıq, işıq
{aydınlık, ışık}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

nur

meşale, nur

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

nur

light; ray, beam. ko'z ~i the light/apple of one's eye. ~ alo (ustiga) alo ~ even better yet. ~ kasali radiation poisoning. ko'z ~ini to'kib to work diligently. (Arabic).

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

nur

a. ışık, şua; betinin nuru kaçtı: benzi değişti, benzi uçtu, benzi soldu.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

nur

[nu:r], at. 1. Ýagty, şöhle, yşyk, ýalkym. Ýaňy dogan Gün jandara lezzet beriji göwher nuruny dünýä saçdy (B. Gurbanow). 2. Adama dakylýan goşma adyň birinji ýa ikinji taýy: Nurýagdy, Nurgözel, Allanur.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

nur

a. Nur, ışık. Tang nuri – Sabah ışığı. Nur chachmaq – Nur saçmak. Yüzining nuri yoq – Yüzünün nuru yok.


Son arananlar: