turklehceleri.org

ney

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

ney

Türkiye Türkçesi: ney
Azerbaycan Türkçesi: ney
Başkurt Türkçesi: ney (muⱬıka koralı)
Kazak Türkçesi: nay
Kırgız Türkçesi: nay uzun çör türü
Özbek Türkçesi: näy
Tatar Türkçesi: ney (muzıka koralı)
Türkmen Türkçesi: nay garğı
Uygur Türkçesi: näy
Rusça: ney (vid fleytı)

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

ney

is. [fars.]
1. Qarğıdan, qamışdan düzəldilən, nəfəslə çalınan musiqi aləti. Çobanın çaldığı neyin səsi də qoyun mələşmələrinə qarışaraq bir musiqi ansamblını xatırladır. M.S.Ordubadi. Sahildə ağ yelkənli qayıqda xidmət edən dəstədən ney səsi ətrafa yayılırdı. S.Rəhimov. • Ney kimi (təki) – həzin-həzin, yanıqlı. Bənd-bəndim kəsələr eyləmərəm tərki-fəğan; Qoy nəva ney tək edim ta nəfəsim var mənim. S.Ə.Şirvani. // Qamış, qarğı.
2. Qəlyanın, çubuğun, müştüyün ağıza salınan hissəsi, ağızlığı. [Hikmət İsfəhani] qəlyanın neyini əlinə aldı və dodağına yapışdırıb xoruldatdı. M.İbrahimov.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

ney

ney

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

ney

f. Ney. Ney chalmaq – Ney çalmak.


Son arananlar: