turklehceleri.org

nepes

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

nepes

at, kön.s. 1. Dem. Ellerinden dür dökülýän baharyň, Nepesi durlady çygly howasy (G. Ezizow). 2. Oglana dakylýan at.
 ‣ Nepesiňi dürsemek, durlamak demiňi dürsemek, durlamak, özüňi rastlamak, ynjalyk tapmak. Ol alňasaklyk bilen elindäki işini bir gapdala taşlap, nepesini dürsedi (“Edebiýat we sungat”).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

nepes

a. Nefes. Nepes almaq – Nefes almak. Nepes élishqa bashlimaq – Nefes almaya başlamak.


Son arananlar: