turklehceleri.org

neneň

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

neneň

"Nähili, nätüýsli, neneňsi" ýaly manylary aňladýan sorag çalyşmasy. Berdi aga, şol ogluň üçin gelmäge ýüzüň-gözüň neneň çydaýar? (A. Durdyýew).


Son arananlar: