turklehceleri.org

nelik

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

nelik

Nereli. Siz nelik? – Nerelisiniz?

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

nelik

niçin·III, 385 bkz> ne elük, nelek, nelük


Son arananlar: