turklehceleri.org

narh

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

narh

Türkiye Türkçesi: narh
Azerbaycan Türkçesi: dövlät ģiymäti
Başkurt Türkçesi: bildalängän ⱨak
Kazak Türkçesi: kesimdi bağa
Kırgız Türkçesi: nark
Özbek Türkçesi: dävlät närⱨı
Tatar Türkçesi: bilgilängän ⱨak
Türkmen Türkçesi: nırh baha
Uygur Türkçesi: närⱨ dölät bahasi
Rusça: taksa kazönnaya tsena


Son arananlar: