turklehceleri.org

namaz

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

namaz

и. намаз namazlık 1. и. намазлык. 2. с. бер намаз вакыты кадәр дәвам иткән

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

namaz

Türkiye Türkçesi: namaz
Azerbaycan Türkçesi: namaz
Başkurt Türkçesi: namaⱬ
Kazak Türkçesi: namaz
Kırgız Türkçesi: namaz
Özbek Türkçesi: nàmàz
Tatar Türkçesi: namaz
Türkmen Türkçesi: namãz
Uygur Türkçesi: namaz
Rusça: namaz

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

namaz

is. [fars.] din. Müsəlmanların gündə beş dəfə müəyyən vaxtlarda müəyyən qaydalar üzrə icra etməli olduqları ibadət. • Namaz qılmaq – bu ibadəti icra etmək. [Məşədi Əhməd] adəti üzrə ucadan sübh namazını qılırdı. S.Hüseyn. [Kişi] bir bucaqda salınmış qələmkar canamaz üstə qiraətlə namaz qılır. H.Sarabski.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

namaz

namaz

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

namaz

f. dua, namaz; namaz oku- :namaz kılmak.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

namaz

[nama:z], at. Musulmanlaryň günde bäş wagtyna doga okap edýän ybadaty.
 ‣Namaz arka kyblanyň garşysyndaky tarap. Yzlar iki ýabyň birigen ýerinden çykyp, namaz arka bakan gitdi (B. Kerbabaýew).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

namaz

f. din. Namaz. Bamdad namaz – Sabah namazı. Namaz oqumaq – Namaz kılmak.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

namaz

namaz. Ertden ~: sabah namazı, künorta ~: öğle namazı, ekindi ~: ikindi namazı, aşham ~: akşam namazı, catsı(cassı) ~: yassı namazı, ütür ~: vitir namazı, beş uvakıt ~: beş vakit namaz, ~ kerek: namazda okunması gereken sureler, bayram ~: bayram namazı, cuma ~: cuma namazı, canazı ~: cenaze namazı, tırapı ~: teravih namazı, suvab ~: sevap namazı (nafile namaz), ~ğa cürüv: namaza gitme, ~ kılıv: namaz kılma, orus ~: hıristiyan ayini, ~ğa uyumak: namaza uymak, imama uymak, komunizmni kıyınlığı sebebli sabiyleribiz ~ kereklerin ürenalmadıla: komunizmin zoru yüzünden çocuklarımız namaz surelerini (namazla ilgili bilgileri) öğrenemediler.


Son arananlar: