turklehceleri.org

nadan

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

nadan

с. иск. надан

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

nadan

sif. [fars.]
1. Cahil, avam, biliksiz, geridə qalmış, məlumatsız. Nadan adam. Nadanın biridir. – Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır. (Ata. sözü). Ey nadan mollaların sözünə qulaq asıb, məndən bir neçə günlüyə üz çevirən camaat! C.Məmmədquluzadə. // İs. mənasında. Sənə Vaqif kimi dərd bilən gərək; Layiq görməm hər nadanı mən sənə. M.P.Vaqif. Mən Zakirəm, budur sözüm, söhbətim; Nadan ilə hərgiz olmaz ülfətim. Q.Zakir. Fikrimi verməm əbəs, siz kibi nadanlara; Sövq edəsiz oğlumu bir para hədyanlara. M.Ə.Sabir.
2. Xəbərsiz, bixəbər, qafil. [Həcər:] Özünü tez yetir, ay nadan Nəbi! Tüfəngi havada oynadan Nəbi! “Qaçaq Nəbi”.
3. Öz həddini bilməyən; qaba, kobud, qanmaz. Nadan adam. Nadan (z.) hərəkət etmək.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

nadan

I. avam, cahil
{bilgisiz, cahil}

II. qaba, kobud, ədəbsiz, tərbiyəsiz, düşüncəsiz
{kaba, nezaketsiz, edepsiz, terbiyesiz, düşüncesiz}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

nadan

cahil

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

nadan

[na:da:n], syp. 1. Medeniýetden yza galan, däbi-dessury bilmeýän, düşünjesi az, gaflat ukusynda ýatan. 2. Sowatsyz, okuwsyz. 3. Akylsyz, akmak, biakyl, edep-ekramsyz, terbiýesiz. Duşdum üm bilmez nadana, Bir gadrym bilen islärin (Magtymguly).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

nadan

f. Cahil, bilgisiz.


Son arananlar: