turklehceleri.org

naşir

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

naşir

[Köken: Arapça] Bastırıcı, Kitap çıkarıcı

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

naşir

Türkiye Türkçesi: naşir
Azerbaycan Türkçesi: nãşir
Başkurt Türkçesi: näşir itivsi
Kazak Türkçesi: bastıruvşı bastırıp şığa-ruvşı
Kırgız Türkçesi: basmakanaçı kitep çığarūçu
Özbek Türkçesi: nãşir
Tatar Türkçesi: näşir itüçi
Türkmen Türkçesi: neşir edici
Uygur Türkçesi: näşir ätküçi
Rusça: izdatel'

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

naşir

is. [ər.] Kitab və s. nəşr edən adam. Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı maarifpərvər, xeyirxah və mütərəqqi bir adam olmuşdur. M.İbrahimov. • Naşiri-əfkar köhn. – hər hansı bir siyasi təşkilata, ittifaqa, idarəyə aid olan və onların fikir və fəaliyyətini əks etdirən mətbuat orqanı.


Son arananlar: