turklehceleri.org

nəinki

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

nəinki

Mənaca güzəşt bildirən mürəkkəb bağlayıcı. Vəliqulu nəinki anasına nisbət, bəlkə özgələrə görə də artıq üzüyola oğlandı. C.Məmmədquluzadə.


Son arananlar: